Ønsker du at leje en bolig i FORMERIET?

Så skal du udfylde denne reservationsblanket

Boligønsker

Du skal skrive lejlighedsnummer og adresse på den lejlighed, du ønsker at reservere. Hvis du er interesseret i flere, kan du skrive dine ønsker i prioriteret rækkefølge.

Boligønske nr. 1

Boligønske nr. 2

Ved flere boligønsker anvendes kommentarfelt nedenfor

Kontaktoplysninger

Vi beder dig udfylde dine kontaktoplysninger, så vi kan kontakte dig, når vi ved, hvilken bolig vi kan tilbyde dig.

Person nr. 1

*Ved udfyldelse af nærværende blanket giver du samtidig tilladelse til, at TDC Pensionskasse og DEAS A/S, anvender dine oplysninger herunder navn og CPR-nummer til at verificere din tilknytning til TDC Pensionskasse og undersøge din ventelisteanciennitet. Du giver samtidig tilladelse til, at DEAS A/S og TDC Pensionskasse anvender oplysningerne i forbindelse med administrationen af den ejendom, du bliver lejer i. Vi henviser i øvrigt til Persondatalovens § 31 og §§ 35 til 38.

Vi gør opmærksom på, at det er en forudsætning for at blive lejer i ejendommen, at du giver ovenstående tilladelse.

Medlemsforhold

Ledige boliger tildeles boligsøgende efter følgende prioriterede rækkefølge, kryds af i den kategori du hører til:
Jeg er medlem i TDC Pensionskasse (herunder også børnepensionister og ægtefællepensionister).
Jeg er eksisterende lejer i TDC Pensionskasses ejendomme.

Jeg er ansat i TDC Group og TDC Pensionskasse.

Jeg har familiemæssig tilknytning (børn, børnebørn, oldebørn og forældre) til et medlem eller ansat i TDC Pensionskasse eller til en ansat i TDC Group.

Jeg er eksterne boligsøgende uden tilknytning.


KommentarDEAS_v2